A- A+

Vragenlijst

Als u meerdere paarden heeft, kies dan één paard of doe deze check afzonderlijk voor alle paarden.


Kies hieronder een gebruiksdoel, na het lezen van de toelichting: 


Bedrijfsmatig: het doel van het houden van de paarden is het genereren van inkomen voor de houder als ondernemer
Begrazing: het paard wordt drie van de vier seizoenen gehouden in weiland of natuurgebied
Fokkerij: het doel van het houden van de paarden is het voortbrengen van nakomelingen en de basis van africhting van de paarden
Intensieve Sport: meer dan 20 starts per jaar en/of paarden worden meer dan drie keer per week intensief gereden
Jonge paarden: het paard is gespeend en maximaal 4 jaar oud 
Niet intensieve sport: minder dan 20 starts per jaar en/of paarden worden 3 of minder keren per week intensief gereden
Oude paarden: het paard wordt niet meer gehouden voor bovenstaande gebruiksdoelen