A- A+

Privacy statement

De website is eigendom van en wordt beheerd door de Sectorraad Paarden. De Sectorraad Paarden respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over ontwikkelingen en en/of diensten binnen en van  de Sectorraad Paarden;
  • het verbeteren van de website en dienstverlening van de Sectorraad Paarden;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van de Sectorraad Paarden.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u de Sectorraad Paarden daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan de Sectrorraad Paarden stelt of via de site antwoord geeft op een gestelde vraag stelt.