A- A+

Omgeving kunnen waarnemen

Visuele horizon

Het is belangrijk dat het paard goed zicht heeft over zijn omgeving. Dit verrijkt zijn belevingswereld en zorgt ervoor dat hij gebeurtenissen beter kan inschatten. De kans op het ontwikkelen van afwijkend gedrag, zoals weven, wordt kleiner als paarden de mogelijkheid hebben tot sociaal contact en zicht hebben op de omgeving aan alle kanten van de stal. Het is belangrijk dat het paard overweg kan met zijn buren. Zet waar mogelijk een luik open of vervang een dichte wand door tralies. Bij tijdelijke stalling bijvoorbeeld tijdens concoursen, veilingen, keuringen en dergelijke, is soms alleen een opening aan één kant van de stal praktisch haalbaar.

Dichte tussenwand

Deur met luik

Tussenwand met tralies

Wetenschappelijke onderbouwing: Cooper et al., 2000Henderson, 2007; Luescher et al., 1991McGreevy et al. (1995a) 

Klik hier voor een totaaloverzicht van de wetenschappelijke onderbouwing bij visuele horizonReferences

1.   Cooper, J.J., MacDonald, L. and Mills, D.S. (2000). The effect of increasing visual horizons on stereotypic weaving: implications for the social housing of stabled horses. Applied Animal Behaviour Science 69, 67–83.
 

2.   Henderson, A.J.Z. (2007). Don’t fence me in: managing psychological well being for elite performance horses. Journal of applied animal welfare science, 10(4), 309-329.
 

3.   Luescher, U.A., McKeown, D.B., & Halip, J. (1991). Reviewing the causes of obsessive-compulsive disorders in horses. Veterinary Medicine, 86, 527-530.
 

4.   McGreevy PD, Cripps PJ, French NP, Green LE, Nicol CJ (1995a). Management factors associated with stereotypic and redirected behaviour in the Thoroughbred horse. Eq Vet J 27: 86-91