A- A+

Luchtwegen

Ademhaling

Paarden hebben een gevoelig ademhalingsstelsel. Een onregelmatige of snelle ademhaling kan het gevolg zijn van het stalklimaat. Zorg voor voldoende ventilatie. Bij afwijkende ademhaling zoals gering geforceerde ademhaling of buikademhaling, of bij twijfel of klachten, vraag de dierenarts om advies.

Hoe controleer je de ademhaling
Bekijk het paard zonder deken in zijn stal, of anders in zijn paddock/weide. Laat het paard eerst rustig worden. Ga schuin achter het paard staan (als dit veilig is) en bekijk of de manier van ademhalen normaal of afwijkend is. Een afwijkende manier van ademhalen is als het paard te veel zijn buikspieren aanspant bij de uitademing (dus te veel met de buik ademhaalt) en/of naknijpen van de spieren en/of wanneer je geen duidelijk onderscheid tussen actieve (inademing) en passieve (uitademing) ademhaling kan zien. 

Neusuitvloeiing:
Veranderende omgevingsomstandigheden (zoals het veranderen van stal of op wedstrijd) kunnen leiden tot een heldere neusuitvloeiing voor korte tijd, dit is acceptabel en zou over moeten zijn na enkele dagen. Is de eetlust echter verminderd, is de neusuitvloeiing niet helder of bestaat er twijfel, laat het paard dan nakijken door een dierenarts. 

1. Schone neus

2. Neusuitvloeiing

Hoesten
Incidenteel (heel af en toe) een hoest is niet erg. Moet het paard vaker hoesten of houdt de hoest aan, vraag dan de dierenarts om advies. Hoesten kan een gevolg zijn van het stalklimaat. Zorg voor voldoende ventilatie.
Bij afwijkende ademhaling én incidentele of regelmatige hoest, laat het paard nakijken door een dierenarts.