A- A+

Drinkwater

Behoefte aan drinkwater

Paarden hebben regelmatig behoefte aan vers drinkwater. Als paarden uitdrogen kunnen ze niet goed hun lichaamstemperatuur regelen en minder afvalstoffen afvoeren in de urine. Bovendien kunnen ze het (ruw-)voer niet goed verteren. Paarden die langer dan 4 uur geen toegang tot water hebben, hebben een verhoogd risico op maagzweren. Daarom is het belangrijk om het paard niet langer dan 4 uur zonder schoon drinkwater te laten staan. Paarden drinken vaak kleine hoeveelheden en zijn kieskeurig wat betreft het drinkwater. Zorg dat het water helder is en dat het niet stinkt. Een automatische drinkbak is praktisch, omdat er altijd schoon water beschikbaar is. Als de paarden in een groep gehuisvest zijn moeten er voldoende drinkplekken zijn.

Wetenschappelijke onderbouwing: Luthersson et al., 2009 


 

 

Bij ruwvoer altijd toegang tot water

Een onderzoek uit 2012 toonde aan dat de bloedwaarden veranderen als een paard wel ruwvoer krijgt, maar geen of onvoldoende water ter beschikking heeft. De stijging van de plasmaconcentratie in het bloed stimuleert het paard om te drinken.

De vertering van ruwvoer gaat gepaard met een grote stroom van vloeistoffen (water en bloed) in het paard. Als gevolg van kauwbewegingen wordt vloeistof, in de vorm van speeksel, aan het bloed onttrokken. Bij paarden die langdurig kauwen kan de vochtonttrekking gemakkelijk gecompenseerd worden. Snelle vreters lopen echter het risico op uitdroging. Het herstel kan tot een paar uur duren. Daarom is het wenselijk om de opnamesnelheid te matigen en om het paard na het voeren niet meteen zware inspanning te laten verrichten.

Aangezien het paard zijn temperatuur regelt door zweten en het bij inspanning ook afvalstoffen via de urine afvoert is het goed te begrijpen, dat het noodzakelijk is dat een paard constant over schoon water moet kunnen beschikken. 

Wetenschappelijke onderbouwing: Norris et al., 2012Sufit et al., 1985


 

 

Binnen 1 uur na training toegang tot drinkwater

Onmiddellijk na fysieke arbeid heeft het paard behoefte aan water. Vermoedelijk om het verlies van vocht te compenseren. Bij zware inspanning verliest een paard niet alleen vocht maar ook zouten.

 

Het verlies van water en elektrolyten moet gecompenseerd worden. Anders zal het paard uitdrogen. Uitgedroogde paarden zijn minder goed in staat om efficiënt hun lichaamstemperatuur te regelen en raken uitgeput. Als gevolg van het verlies van elektrolyten kan ernstige spierkramp optreden. 

Wetenschappelijke onderbouwing: Caanitz et al., 1991Carlson, 1987Sufit et al., 1985Davidson & Harris, 2002Evans, 2002Geor & McCutcheon, 1998


 

 

Minimaal elke 4 uur toegang tot water

 

De maag van een paard kan maximaal 6-10 liter voedsel of water bevatten. Een paard heeft per dag 25 tot 35 liter water nodig. Een paard zal dus meerdere malen per dag moeten drinken om voldoende vocht binnen te krijgen.

Wetenschappelijke onderbouwing: Luthersson et al., 2009Marshall, 2004Sweeting and Houpt, 1987 

Klik hier voor een totaal overzicht van de wetenschappelijk onderbouwing bij drinkwaterReferences

1.   Butudom, P., Axiak, S.M., Nielsen, B.D., Eberhart, S.W., & Schott, H.C. (2003). Effect of varying initial drink volume on rehydration of horses Physiology & Behavior, Volume 79, Issue 2, Pages 135–142.
 

2.   Caanitz, H., O'Leary, L., Houpt, K., Petersson, K, Hintz, H. (1991). Effect of exercise on equine behavior. Applied Animal Behaviour Science, Volume 31, Issues 1–2, Pages 1–12
 

3.   Carlson, G.P. (1987). Hematology and body fluids in the equine athlete: a review. In: J.R. Gillespie and N.E. Robinson (Editors), Equine Exercise Physiology 2. ICEEP, Davis, CA, pp. 393-425.
 

4.   Geor, R.J. and McCutcheon, L.J. (1998). Hydration effects on physiological strain of horses during exercise-heat stress. J. Applied Physiology 84, 2042–2051.
 

5.   Marshall D.L. (2004). Horse Health Depends on Water. University of Delaware, Cooperative Extension Equine Veterinarian, Extension Bulletin.
 

6.   Davidson N., & Harris, P. (2002) Nutrition and welfare. In: N. Waran (Ed.), The Welfare of Horses, Kluwer Academic Press, Amsterdam, pp. 45-76.
 

7.   Evans, D.L. (2002). Welfare of the racehorse during exercise training and racing. In: N. Waran (Ed.), The Welfareof Horses, Kluwer Academic Press, Amsterdam, pp. 181-201.
 

8.   Luthersson, N., Nielse, K.H., Harris, P., & Parkin, T.D.H. (2009). Risk factors associated with equine gastric ulceration syndrome (EGUS) in 201 horses in Denmark. Equine Veterinary Journal, 41 (7), 625-630.
 

9.   Norris, M.L., Houpt, K.A. & Houpt, T.R. (2012). Effect of Food Availability on the Physiological Responses to Water Deprivation inPonies. Journal of Equine Veterinary Science, Available online 8 October 2012
 

10.   Schott, H. C., II; Butudom, P.; Nielsen, B. D.; Eberhart, S. W. Strategies to increase voluntary drinking after exercise. Proceedings of the 49th Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners, New Orleans, Louisiana, USA, 21-25 November 2003.
 

11.   Sufit E, Houpt K, Sweeting M. (1985). Physiological stimuli of thirst and drinking patterns in ponies. Equine Vet J;17:12-6.
 

12.   Sweeting, M.P. and Houpt, K.A., 1987. Water consumption and time budgets of stabled pony( Equus caballus ) geldings. Appl. Anita. Behav. Sci., 17: 1-7.